Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwd, wanneer gaan dan de jonge menschen van de lichtingen '16, die reeds, meer dan twee jaren dienen, en van '17 naar huis? Bijditplandelaatstenvan'16w& Augustus 1921. Verder hebben wij het niet uitgerekend, Het is zoo genoeg. Wij kunnen niet dulden, dat op deze wijze onze belangen aan een hersenschim en aan militairistische wellust worden opgeofferd, en onze toekomst dusdanig bedreigd wordt, dat heel ons verder leven er de nadeelige sporen van zal dragen.

Handhaving der neutraliteit beteekent iets anders dan eeuwige mobilisatie ter bevrediging van het drijven eener militairistische kaste, waarvan algeheele verarming, stoffelijk en geestelijk, van honderdduizenden betrokkenen, het gevolg is. Het beteekent iets anders dan de rijksmiddelen ten bate van militaria totaal uit te putten. Het beteekent, dat men probeert buiten den oorlog te blijven, teneinde het land, met de beschikbare krachten, economisch zoowel als militair, voor ondergang in den oorlog te behoeden. Nu echter heeft men het economische belang geheel verwaarloosd ter wille van het militairisme. Geheel onze maatschappelijke welvaart is, op een troep O. W.ers na, geknot en de militairen en hunne gezinnen zijn de meest gedupeerden geworden.jj

Thans, nu ze ook weer voor een verkiezing staan, beginnen ook stemmen uit de burgerpartijen van noodzakelijkheid van gedeeltelijke demobilisatie te spreken. Drie keer, telkens als de toestand minder ernstig was dan thans, hebben die heeren allemaal, rechts zoowel als links, de Sociaal-Demokraten alleen laten staan in hun eisch voor gedeeltelijke demobilisatie. Maar nu de kapitalen te zwaar worden belast, nu zijn ze ook voor gedeeltelijke démobilisatie en durven nog vragen om de stemmen der soldaten. Het is de brutaliteit ten top. Nooit hebben zij iets gedaan voor onze belangen. Nooit hebben zij iets anders gedaan dan buigen voor de militairistische kaste en last op last op

Sluiten