Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overgedrukt uit de Nederlandsche Staatscourant van 21 Augustus 1916, n°. 196.]

MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN,

Overwegende, dat het wenschelijk is maatregelen te nemen ter bevordering van de lichamelijke oefening van de mannelijke en vrouwelijke jeugd buiten de school;

Op de voordracht van Onzen Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 19 Juli 1916, n°. 113031, afdeelmg Onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

vast te stellen de navolgende bepalingen, welke zullen uitmaken het

Besluit betreffende de lichamelijke oefening.

Van Eijkswege wordt een getuigschrift als leider of als eidster van lichaamsoefeningen ingesteld.

De regeling van en de programma's voor het examen ter verkrijging van die getuigschriften worden vastgesteld door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, die jaarlijks eene of meer commissiën tot het afnemen van dat examen benoemt.

De leden dezer commissiën genieten vergoeding voor reisen verblijfkosten. De leden, die niet ter zake van het bekleeden eener Rijksbetrekking in het genot zijn van eene wedde,

25 Juli 1916 n°. 44.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Artikel 1.

Sluiten