Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opgaaf w

omtrent den door ondergeteekende (s)

bezitter ■, . , , .

beiffiteï van de akte van bekwaamheid voor middelbaar onderwijs in de gymnastiek [of: houder van Getuigschrift B volgens het Besluit betreffende de lichamelijke oefening der jongelingschap] kosteloos voor de ^neemst ■' in de gemeente te geven cursus voor het Getuigschrift als van lichaamsoefeningen (3).

. g Namen en voor- Datum van toe-1 Gelegenheid, j Dagen en uren,

-5 | namen van de lating van de waar waarop

t> § deelnemers. deelnemers. Toelichtingen.

a deelneemsters. deelneemsters, het onderricht zal worden gegeven.

_lJ h £ 4. j 5. 6.

1°. Het adres van .—,

haar

die de opgaaf doet.

Aan

den Heer Inspecteur van de lichamelijke den 19

opvoeding in de inspectie,

te (Handteékening)

zeven dagen bericht wordt gezonden omtrent de personen, die den cursus: hébben verlaten inspecteur, wien tevens bmnen

19

Bijlage II f.

Sluiten