Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eisch.en voor het diploma van lichamelijke geoefendheid.

Voor mannelijke leerlingen.

[it te voeren:

ï. Vrije oefeningen in standen.

Eén regelmatige oefening, vierdeelig, meerledig;

(In deze oefening mogen niet voorkomen: grootere dan halve draaien om de lengte-as, standen op één been met horizontale zweefhoudingen of standen, waarbij slechts één been diep gebogen is).

2. Beperkt vrije oefeningen.

Eén regelmatige oefening, zesdeelig, meerledig, welker onderdeden bestaan uit:

a. het komen tot ligsteunen op beide gestrekte of gebogen armen en op beide of op één voet, op één gestrekten arm en beide voeten;

b. eene oefening in den ligsteun.

(Bij a. zijn uitgezonderd oefeningen met grooteren dan een halven draai om de lengte-as en bij b, het doorhurken en kreitsen — kringspreiden — der beenen).

3. Combinaties van stok- en vrije oefeningen.

Eén regelmatige oefening, vierdeelig, waarin voorkomen ten minste twee en ten hoogste drie der volgende bewegingsvormen:

overheffen van stok of been, ook doorspreiden;

polsdraaien binnenwaarts met één hand;

stooten; slaan.

(Hierbij zijn uitgesloten oefeningen met polsdraaien links _en rechts onmiddellijk na elkaar, alsmede het overstappen; voor de 'met de stok-oefeningen te combineeren vrije oefeningen gelden dezelfde beperkingen, als boven voor deze oefeningen zijn aangegeven).

Sluiten