Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model A.

provincie .; ;

GEMEENTE (') [

Gezamenlijk onderzoek in 19

OPGAAF betreffende de leerlingen, die van de groep

onder leiding van ondergeteekende aan het onderzoek deelnemen.

| NAMEN jVrüwillig uit te voeren

«a m extra-nummers.

'i> | i i—— — — —— i

g VOORNAMEN. plaats, jaar. datum. Aanduiding. Duur.

1 I 2 3 4 I 5 6 j 7

1 Bogaerts, Reinier

Michiel . . . | Utrecht 19.. j 16 Januari \

2 Franssen,- Eduard

Füip ..... „ 19.. 2 Augustus Knots-

3 I Hanekamp, Jan 1 oefeningen I iu min-

Cornelis ... De venter 19.. 20 Juli pblsstok- |

4 Welters, Gerard I verspringen » i Hendrik Willem ! Echt 19.. 20 Februari

5 | Kareis, Lodewljk. I „ 19.. 31 Mei I

, den 19

(-) -

Aan

den Voorzitter van de commissie voor het onderzoek in opgemelde provincie

te

^ leider

De leidster- der

(handteekening)

i) Te vermelden de gemeente, waar de groep geoefend wordt. J" Te vermelden het volledig adres van den leider (de leidster).

Sluiten