Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model B.

PROVINCIE

Gezamenlijk

LIJST M. houdend

" o^'vm en ddULeeKemngen netrerlende

deelneming aan het onder

in

§ - Geboorte-

| NAMEN EN VOORNAMEN. \~ ~

j> plaats. jaar. datum.

h s. I 4, 1 5,

: assssr utrecht nr i-p

3 Hanekamp, Jan Cornelis Devrater }S " ^ÏT*™

4 Welters, Gerard Hendrik Willem Echt 9 • ' £ ■

5 Kareis, Lodewh'k }? ' ' 20 Feb™ari

6 van Dam, Willem w " -V 31 Mel

7 Poelwijk, Arie Constant ^" ^September

8 Stam, Anthonie Pieter 1n ' ' f " enz. I '' 19 • • 1 April

■ L I '..

Het verdient lanbevehnTvoor„TwAt^eS'd„erJ^0_eP«n..in °Pgaven model A zijn vermeld, worden ifi rfBM ifi.t

f)« wh±1 iïï? m^«'Üke en vrouwelijke leSeen, «taZS S£J3g^B0-tia ."ouweUjke leerlingen

—t,u^ uidgou geuurenae net onderzoek aoed zirühnnr w C,7,™~ luaiuioiuKe leernng staat

2) De kolom™™ a 10 ^ , . . gom ztcfltoaar net nummer, waaronder zit ondersoheMonmir^

„ „ j.a nuiuou na ae Deemdieine- van u : ... _

onderzoek in 19....

. mannelijke , ,. .

vrouwelijke leerlmgen> die m opgemelde provincie voor

zoek zijn opgegeven.

Namen van Aanteekening2) van den uitslag van het rt»00m0^tm W„,L„ leiders , ~\ onderzoek ten aanzien van de in kolom de gemeenten, waar| de door wie 2 vennelden.

Het diploma

Niet

de in kolom 2 vermelden geoefend zijn. 0pge- nietver. verworven in den

komen, worven. i— ■ H

3en graad. 2cn graad. Ie» graad & I 7, | 8. | 9. 10. 11. 12.

Utrecht \ / 1 ;

» I H. . . M. G. J. I — — 1 I ■ _ _

Baarn j j ^

„ > van D. . . W. ) 1 _

ingeschreven en wel eerst alle mannelijke en vervolgens alle vrouweliike lfierlinp-en

f^l^o J^e 1J „ •aan <? 'eggen. De volgnummers blijven niettemin doorloopen, zoodat bij een gezamehj

j °™^"".7" ™™ " • ue laaLHb-mgescnreven vrouwelijke leerling onder n°. 400. deze lijst staan ingeschreven. vb (Model D).

Sluiten