Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model C.

PROVINCIE

Gezamenlijk * onderzoek in 19

LIJST J) betreffende de punten, toegekend aan ieder

y:, i . , , mannelijke , ,.

van de nieronder aangeduide ~— leerlingen.

vrouwelijke

"Rphaaldp ^pmirlrlpMp Totaal der behaalde

Nummers, waaronder de _ .... . f * gemiaaeiae „emiddelde ci1fers Het laagste leerlingen onder- Toegekende punten m de oefeningen van groep cijfers m de oefeningen fn de^g^? derbehaaldJ scheidenlijk staan " groepen. groepen: gemiddelde] ingeschreven in de lijst ~ ^ B ^ ~ 5 ^ d Z, 5~1 Z Pil' ~~ cijfers in de model B en die zjj tijdens |j ' | ' | ' | ' | . | 2X 2X D E nauw- tot ge- oefeningenhet onderzoek dragen. 1 2 s | ■ | | | !| | I I 1 A. B. • • • keurig. Jg^d. ^en.

O | ■ Cs c3 53 O || | | | üs |

1 4 4 3 3| 3 3 4 3j 3 4 3 3} 5 3 3 3f 2 3 2} 2 3 2 2| 7| 6| 3| 3| 2} 2} 25| 26 2|

2 3322|442 3| 22224413 253|25B4 5|6| 2 3 3| 4 24| 25 2

3 3353|3523i4444532 3i 5344233 716|4 3| 43 28|- 28 3

4 4444335 3f 4433|442 3| 5 4 4£ 4 4 3 3f 8 7£ 3f 3£ 4£ 3f 30^ 31 3|

5 4 4 4 4 3 3 5 3| 4 4 3 3| 4 4 3 8f> -r 5 4 4£ 4 4 3 3f 8 71 3| 3| 4| 3| 30| 31 3|

6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3| 4 3 4 3f 4 5 4| 3 4 4 3| 8 8 3| 3| 4j- 3f 311 32 3f enz. tot het cijfer, aangevende het gezamenlijke aantal der aan het

onderzoek deelnemende mannelijke en vrouwelijke leerlingen.

1) Het verdient aanbeveling voor elk volgend 50-tal nummers eene afzonderlijk lijst aan te leggen.

Sluiten