Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model D.

PROVINCIE

Gezamenlijk onderzoek in 19

UITSLAGLIJST x) voor'™^ leerlingen.

Tot geheelen Toegekend het diploma3)

afgerond . Het laagste

totaal der " der behaalde m den

g behaalde jg gemiddelde

2 gemiddelde ïg, cijfers in de leertijd.

| cijfers in de « oefeningen- derden tweeden eersten

§ oefeningen- J groepen. d d ^(j. •

S groepen. m 5 &

1 I 2 3 4 1-5 6 7 8_

3 28 31/! 3 • 18 jaar 1 —

. 4 31 3'/8 3Vs 19 „ — 1 —

5 31 3'/8 32/3 17 , 1 — —

6 32 4 32/3 19 ' » ~~ ~~ 1

1) Op deze lijst worden uitsluitend overgenomen de nummers van lijst model C, die voor elk der oefeningen-groepen een gemiddeld cijfer hebben van ten minste 8 en wier tot geheelen afgerond totaal der behaalde gemiddelde cijfers in de oefeningengroepen ten minste 24 bedraagt als het geldt mannelijke, ten minste 18 als het geldt vrouwelijke leerlingen.

2) Dit cijfer wordt verkregen door het totaal, vermeld in kolom 2, te deelen door 8 als het mannelijke leerlingen, door 6 als het vrouwelijke leerlingen betreft

3) Vereischten zijn: .

voor het diploma in den derden graad: een eindcijfer van ten minste 3 en geen lager gemiddeld cijfer in elk der oefeningen-groepen dan 3;

voor het diploma in den tweeden graad: een eindcijfer van ten minste 8i/2, geen lager gemiddeld cijfer in elk der oefeningen-groepen dan 31/3 en een leeftijd van 18 jaar of daarboven; ... . ^ ,

voor het diploma in den eersten graad; een eindcijfer van ten minste 4, geen lager gemiddeld cijfer in elk der oefeningen-groepen dan 31/2 en een leeftijd van 18 jaar of daarboven.

Sluiten