Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage IX.

VERSLAG nopens het onderzoek naar de vorderingen der groepen van leerlingen in de hierna vermelde' • gemeenten der provincie

g Namen en voornamen D . I Bevinding

Namen § der „ der

Éi .... waarop , .

der J ol^-n het getuigs-chrift: het ^denngen.

gemeen- e ~~ —r~—=— onder- L'g . ■é

ten. § leiders leidsters zoek is ge- pjp ■£1 § §>

p der groepen. der groepen. houden. •= ï % 60 g

, | j I

. ( 1 Dirks, Willem — 14 Sept. — — — 1

A- \ 2 Dirks, Willem j — 14 „ — — 1 —

„ 3 Aarts, Jan Evert — 15 „ — — 1 —

„4 — Boom,Wilhelmina 16 „ — — — 1

„ 5 Peek, Alida 16 „ — 1

C. 1 Steller, Pieter 29 „ — — 1 — „ 2 — Zalm, Agatha 29 , — — 1 — P. 1 Poortman, August — 10 Oct. — — — 1 R. 1 — Bijl, Hendrika 10 „ — — 1 — | | |

, den November 19. . . De bezitter (bezitster) der akte

van bekwaamheid voor middel baar onderwijs in de gymnastiek, belast met het onderzoek,

(handteekening)

Aan

den Heer Inspecteur van de lichamelijke

opvoeding in de inspectie

Sluiten