Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde en geen zin meer. Met mij kan heden of morgen, of over een paar dagen weer de een of andere ongelukzalige man met een witten baard zijn kunsten uithalen, en dan is het uit, voor goed uit. Maar daarom kan ik nu juist niet blij zijn, dat ik vijftig jaar geworden ben."

Er viel een lange stilte, toen zei iemand:

„Giulio — als jij niet zooveel in die ouwe familieschriften van je geneusd had en niet zooveel waarde hechtte aan de toevallige omstandigheden, die den dood van je grootvader en je vader vergezeld hebben, •— dan was je nu niet zoo in den put. Nu ben je in staat dezer dagen een beroerte van schrik te krijgen als je een man met een witten baard ontmoet. En wie weet of die ingekankerde vrees voor zulk een ontmoeting na hun vijftigsten verjaardag, niet de oorzaak is geweest van den dood van je voorouders? Wie zegt je, dat je vader niet van den schrik van zijn paard gevallen is, toen hij opeens dien uomo colla bar ba bianca daar op den drempel zag staan? En wie zegt je, dat ook je grootvader niet door de hypnose van de vrees onder den postwagen is gekomen waarop hij den witgebaarden koetsier zag zitten? Zet die malle vrees deze dagen van je af en je bezweert den heelen zoogenaamden vloek, die op je geslacht ligt en waarvan al je voorouders vermoedelijk het slachtoffer zijn geworden, — van de vrees namelijk en niet van den vloek, — als je tenminste die overgeleverde vrees niet op zichzelf den vloek van je geslacht wil noemen."

„Adriano,"-— zei Giulio glimlachend, „jij bent een dokteren een materialist. Jij denkt een logische uitlegging van het geval te geven door de dingen op hun kop te zetten. Jij aanvaardt het bovennatuurlijke niet en blijft er blind voor, zelfs als je de bewijzen er van ziet."

„Nee Giulio" — viel Adriano uit — „het is omgekeerd. Jij neemt het bovennatuurlijke als een beginsel aan en ziet dan in

Sluiten