Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONSONDERGANG.

EEN BOOS OOG.

AANROEPING.

01 Glorierijke en oneindige Geest van Vrede, Heer der Asceten, die rondwarrelend in Uw wilden dans als 't ware zijn kleur geeft aan den hemel, in wiens spiegel de blauwheid van Uw keel, en de zilveren schijf van de maan in de gevlochten knoopen van Uw taankleurige haar weêrkaatst worden gezien: U aanbidden wij En wij vereeren de altijd zegevierende slurf van den Olifant der Olifanten, wiens woeste blik de ontelbare zwermen van weerstrevende hinderpalen verteert, zooals een woudbrand de halmen van droog gras ineen doet krimpen *).

') Shiwa, zie Aanhangsel II van „Koning Soeryakanta".

*) Want Ganésha's slurf is gewoonlijk besmeerd met vermiljoen. De andere godheid is natuurlijk Shiwa. Zie voor Ganésha Aanhangsel III van Koning Soeryakanta, en voor Shiwa Aanhangsel II.

Sluiten