Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een van zijn vrienden, en hem aan 't beschimpen was omdat hij niet dadelijk al de loftuitingen op zijn vrouw toegaf, dat die vriend van hem opeens in lachen uitbarstte, en uitriep: Voor alle dingen bestaat genezing, zelfs voor een slangenbeet, maar er is geen genezing voor iemand, die door de schoonheid van een vrouw is gebeten. Weet, o gij verblinde minnaar dat het gouden oogenbedrog van onze Andere Helft, 's Mans afdruksel, de Vrouw, niet als een eenvoudig muzikaal, maar een oneindig gevarieerd thema is, tien duizend noten bevattende, en evenals een karnstok al de aandoeningen in den oceaan der ziel van den man in beroering brengende. En hoe schoon ook de oogen Uwer vrouw mogen zijn, toch zijn oogen enkel maar oogen, en een vrouw is niet heelemaal oog, maar nog iets meer. Want één vrouw betoovert ons, als een waterval, met de muziek van haar ijdelen lach, en een andere brengt ons, als een woud-vijver, in vervoering met den vrede van haar onwezenlijke zwijgen. En de eene verwart ons, als Yama ') in de nectar-strikken van haar haren, terwijl een andere ons, als Manobhawa2), doorboort met het pijlschot van haar vergiftige oogen. En de eene zet ons in vlam, als de Zon, in het koorts-vuur van ziek verlangen, terwijl een andere ons, als de Maan, bedaart met de kamfer van haar dauwige kussen. En als ossen worden wij voortgedreven door den bijtenden steek van 't kwaad van één vrouw, en als olifanten worden wij getemd door de bedriegelijke betoovering van de reinheid eener andere; en als vogels, worden wij verlokt door de aanlokking van den boog der armen van één meisje, en als bijen zweven wij en slurpen wij rond de honig der lippen van een andere, en als slangen winden wij en kronkelen wij rond den slanken stengel van de leest

') Zie Aanhangsel XII van „Koning Soeryakanta". Hier: de dood, die wordt afgebeeld met een strik (pasha).

2) De God der Liefde, wiens wapen zijn boog is.

Sluiten