Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van één meisje, en als moede reizigers, smachten wij er naar om te slapen op de levende peluw van den boezem van een ander.

Toen viel Kamalamitra ongeduldig in de rede: Weg met de betooveringen van al de vrouwen in de drie werelden, die van 't verleden, het tegenwoordige en de toekomst! Al konden zij zich vereenigen om het eigen lichaam van den God van liefde te vormen, zoo zouden tóch de oogen van Anushayini alléén, als het oog van den vijand van Kaudarpa '), haar tot asch herleiden. Ai! deze oogen, met hun blauwe onweerstaanbare verlokking, zouden er in slagen om Wijzen te verleiden, waar Menaka, Tilottam* *) en de rest gefaald hadden.

Toen lachte zijn vriend spottend, en zeide: Bluffen is nutteloos, en met woorden kunnen alle menschen alles doen, en is iedere vrouw een andere Rambha 3). Babbel niet meer over haar schoonheid, maar kom, laat Uw toonbeeld van een vrouw haar macht op de proef stellen. Want dicht bij hier, in het bosch tegen den berg aan, woont een oude Wijze genaamd Papanashana *), wiens strenge boetedoeningen zelfs de goden verschrikken Hij zou een uitstekende toetssteen zijn voor de oogen van die wonderbaarlijke vrouw van U, wier schoonheid, als een waterbobbel, alleen op den stroom van Uwe woorden bestaat.

En toen, gestoken door den spot, riep Kamalamitra in toorn uit: „Dwaas! als zij hem niet even gemakkelijk van zijn ascetisme aftrekt als barnsteen

') Zinspeling op de legende dat Shiwa den God der Liefde vernietigde door een blik uit zijn derde oog. (Zie Aanhangsel XV van „Koning Soeryakanta").

2) De legende van St. Antonius is slechts een westersche echo van de verhalen dezer nimfen, die door de jaloersche goden als wapen werden gebruikt tegen de deugd van asceten, wier opeengestapelde ascetisme gevaarlijk voor hen werd.

s) Zie de RamayanS" boek I.

4) d. i. „vernietiger van schuld".

Sluiten