Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat van zaken; en dus moet ik op dit paar geliefden passen. En bovendien heb ik lust mij te vermaken met hun avonturen ')•

Dan, na een pooze nagedacht te hebben, nam deze Meester in Yogi2) een lotus, en haar op de aarde plaatsende in een verwijderde zee, werd zij een eiland. En hij maakte er, door zijn magische macht, een aardsche copie in van een hemelsch type, van een natuur, aan hem zelf alleen bekend, en voor de toekomst om te ontvouwen. En deze beschikkingen voltooid hebbende, liet hij den keten der gebeurtenissen zijn loop hebben.

Maar de oude Wijze Papanashana, toen die twee geliefden verdwenen waren, bleef alleen in het woud. En hun beelden verlieten den spiegel van zijn oogen, en vervaagden uit zijn geest, als de schaduw van een wolk, die boven den oppervlakte van een groot meer trekt, en verdwenen, en waren geheel vergeten

') De geheele schepping, volgens Manu (1.80) is de sport van de godheid, die lust schept in al het gebeuren.

2) Zie Aanhangsel XIV van „Koning Soeryakanta".

Sluiten