Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NACHT. EEN SLAAP EN EEN DROOM.

I.

AAR Anushayini, toen zij in het woud verdween, viel naar de aarde omlaag als een vallende ster, en kwam den schoot binnen van de lievelingsvrouw van den Koning van Indiralaya, en werd, naar de wijze van stervelingen, geboren als een dochter. En op dat oogenblik verlichtte zij de kraamkamer met de uitstraling, die uit haar lichaam kwam, en de lampen tot schande maakte. En de verpleegsters en kamervrouwen waren

verbaasd, want o! wonder, de leden der oogen van 't kind waren omzoomd met lange zwarte wimpers, gelijkende op regenwolken, laag hangende om de opkomende maan te verbergen. En plotseling gingen deze wimpers omhoog als een gordijn, en van onder hen kwam een vloed van blauwe kleur, die de kamer doordrong als de geur van kamfer en sandelhout, zichtbaar gemaakt voor het oog, en overweldigde de zinnen van allen die er bij stonden, tot het weinig scheelde of zij vielen in zwijm. En als menschen die op hun rug

Sluiten