Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liggen en in de diepten van den hemel staren, voelden zij zich als 't ware gehuld in de kleur van den hemel, en verloren hun besef van wereldsche zaken. Want, ofschoon zij het niet wisten, zij zagen in de weêrkaatsing van de Glorie van den God met het maan-helmteeken.

Zóó stonden zij allen zwijgend in het rond, kijkende naar de oogen van het kind. En ten laatste haalden de Koning, en zijn ministers, en zijn geneesheeren, en astrologen, diep adem, en zagen elkaar in verbazing aan. En de eerste minister zeide: Koning, dit is een wonderlijke zaak. Want deze oogen zijn de oogen, niet van een kind, maar van een Wijze, of liever, van een God. En voorzeker is dit niet enkel een sterfelijk meisje, maar een of andere godheid, of gedeelte van een godheid, getroffen door een vloek, en daardoor gedoemd om voor zekere periode in deze lagere wereld af te dalen, om een tijdlang zonden te boeten uit een vorig leven. Want zulke dingen komen dikwijls voor. En er is geen twijfel aan of Uwe Majesteit is begunstigd, door de Godheid te zijn uitgekozen om het middel te zijn van zijn incarnatie. Toen, deze rede van zijn minister hoorende, wiens woorden altijd aangepast waren aan de gebeurtenissen, was de Koning bovenmate verrukt. En hij vierde de geboorte van zijn dochter met buitengewone pracht, en gaf goud en dorpen aan Brahmanen en aan de armen. En te rade gaande met zijn astrologen en Brahmaansche Wijzen, ervaren in namen en hun toepassingen, gaf hij

') d. i. Haar geest, als onderscheiden van haar lichaam: dat gedeelte van haar, dat volgens Plato en de Bhagavad-Gita (logischer dan moderne theologen) nooit geboren wordt en nooit sterft.

2) d. i. Het Tehuis van Shri, m. a. w. de blauwe lotus, die zoo wordt genoemd omdat de godin Shri, op zulk een lotus drijvende, verscheen bij de creatie. Zie Aanhangsel I van „Koning Soeryakanta". (Shri is een andere naam voor Lakshmi).

') „Shanta" = een, die de hartstochten heeft bedwongen en vrede bereikt. Van dezen is Shiwa het hoofd. Maar de minister raadde er maar zoowat op los, en wist niet hoe dicht hij bij de waarheid was.

Sluiten