Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn dochter den geluk voorspellenden naam Shri ')• Want hij zeide: Haar oogen zijn als lotussen, en als de vijvers waar zij in wonen: en voorzeker zijn zij de echo zelve van de oogen der Godin van de Schoonheid toen zij oprees uit de zee, en lag in haar blauwe lotuswieg, gewikkeld in het schuim, waaruit zij gevormd is, en starende naar de nieuwsgierige golven met oogen, die hun bespotten en hen van hun kleur beroofden.

Toen ging de tijd voorbij, en de jaren met de seizoenen volgden elkander op als karavanen over de woestijn, en ouderdom en grijze haren kwamen en kozen hun woning bij den gerimpelden wortel van 's konings oor. En ondertusschen groeide Shri op van kind tot meisje, en ten laatste brak de dageraad aan van haar vrouw-zijn. En als de horens van de wassende maan, rondden haar leden zich af en zwollen op tot den allervolmaakste ronding van opperste liefelijkheid, en zij werd als het ware het zout zelve van de zee van schoonheid 2), allen, die er van dronken, met een onleschbaren dorst bezielend, en met een ondragelijk smachten naar het water van de blauwe meren harer oogen. En ten laatste kwam er een dag waarop de Koning, haar vader, haar aanzag, en tot zichzelf zeide: De vrucht is rijp: en nu is het tijd dat zij geplukt wordt en gegeten.

En hij ging naar de vertrekken der vrouwen, om haar moeder op te zoeken, zijn hoofd-vrouw, Koningin Madirekshana 3). Maar toen zij het doel van zijn komst vernam, zeide de Koningin: Aryaputra *), hef is nutteloos. Want onze dochter wil zelfs niet luisteren naar het woord echtgenoot, zooveel te minder er een ondergaan. De Koning zeide: Wat beteekent dit? Zou het

') = Lakshmi.

*) Schoonheid en Zout worden in 't Sanskriet door hetzelfde woord aangeduid.

3) d. i. een vrouw met zoete verleidelijke oogen.

4) De term, door voorname vrouwen gebruikt om hun echtgenooten toe te spreken, en beteekenend „zoon van een arya" (gentleman).

Sluiten