Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m.

U viel Kamalamitra, toen hij van Anushayini werd gescheiden, door den vloek van den asceet, omlaag naar de aarde, en werd geboren als de zoon van eenKoning van het Zonne-Ras in een ver verwijderd land. En zijn vader gaf hem den naam Umra-Singh '), want de astrologen zeiden: Hij zal leven op aarde als een Leeuw, en er over heen loopen als zijn mededinger in den hemel. En toen hij opgroeide, was er niemand in het

ïana aie hem kon evenaren in paardrijden, of worstelen, of hanteeren van het zwaard, of in eenige andere krijgshaftige oefening, zoodat het volk van hem zeide: Hij ziet er uit als de ziel zelve van de natuur van een Kshatrya *) die een lichaam heeft aangenomen aangepast aan zijn daden. Voorzeker is hij een incarnatie van Kumara % naar de aarde gedaald voor de vernietiging van 's Konings vijanden. En de vrouwen zwermden om hem heen als vliegen

') „Leeuw-god" of „god-leeuw", een naam gepast voor een Koning uit het ras van de Zon. („Um" rijmt op 't eng. „drum").

2) Zie Aanhangsel VII van „Koning Soeryakanta". s) De krijgs-god.

Sluiten