Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de Ganges toen die op zijn hoofd viel ')• Toen zeide zijn vader: Zet deze begoocheling van U af, en maak U gereed voor de huwelijksplechtigheid, want ik heb de ceremonies geregeld en den dag bepaald. Maar Umra-Singh lachte en zeide: Trouw haar zelf: want ik zeg U, ik wil niemand anders huwen dan de Vrouw uit mijn droom. Toen brak zijn vader los in woede, en riep zijn wachten, en liet den prins 2) in de gevangenis werpen, tot zich zelf zeggende: Daar zal hij blijven, met zijn droom om hem gezelschap te houden, totdat hij leert gehoorzamen. Maar Umra-Singh haalde zijn gevangenbewaarders over om hem te laten ontsnappen, want de onderdanen hielden meer van hem dan van zijn vader. En hij vluchtte 's nachts weg naar een ander land, zijn koninklijken staat verlatende ter wille van zijn droom.

En toen ging hij van stad tot stad, en van 't ééne land naar het andere, de vervolging ontwijkende van de dienaren, die hem door zijn vader waren achterna gezonden om hem terug te brengen, tot hij eindelijk in Indiralaya" kwam. En hij dook onder in een slecht befaamd kwartier van die stad, als een kikvorsch in een put, en bleef daar, walgend van zijn leven en zijn verwanten, zich stortend in losbandigheid om zijn smart te verdrinken, en omringd door spelers en uitgeworpenen, om de geheele wereld evenveel gevende als om een stroohalm, zich staande houdende door zijn eigen moed en zijn droom. En beetje na beetje smolt alles wat hij bezat weg als sneeuw in de zon van zijn mildheid, of werd opgezwolgen door den oceaan van gretige spelers, onder wien hij het met open hand rondstrooide, evenals zijn voorvader 3) niets er voor in ruil vragende. En ten laatste, in uitersten nood

') Zie Aanhangsel VIII van Koning Soeryakanta.

2) „Rajpoet" beteekent enkel konings-zoon, en hierbij dient opgemerkt te worden dat er raj poets in Indië waren lang vóór de tegenwoordige „raj poets" daar ooit kwamen.

3) De Zon, uit wiens geslacht hij stamde.

Sluiten