Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dus ging hij het woud in en trok verder, zijn gezicht naar het Zuiden keerende. En toen hij verder ging, werden de boomen al dikker en dikker, en grooter en grooter, tot zij het licht buitensloten van de zon. En eindelijk kwam er een dag waarop hij voor zich uit zag, en alleen een duisternis zag als die van den muil van den dood: en hij keek achter zich, en zag het licht van den avond een heel eind vèr glinsteren, alsof het bang was hem gezelschap te houden. En toen hij langzaam doorliep, naar zijn weg tastende met de punt van zijn zwaard, tuurde eensklaps in het donker een ander gelaat in het zijne, en stak een lange roode tong naar hem uit. En UmraSingh schrikte terug, en keek en zag vóór hem een wortel-etenden Wairagi'), gehuld in een kleed van boomstam, met lang haar, en nagels als de klauwen van een vogel, en zijn beenen en armen waren naakt, en zijn huid was als die op den poot van een olifant.

Toen zeide Umra-Singh: Vader, wat zijt ge hier aan 't doen, en waarom steekt gij Uw tong tegen mij uit? De Wairigï zeide: Mijn zoon, wat zijt gij hier aan 't doen, in een woud, vol met niets dan boomen en Rakshasa's2) en duister als het Haar van den Grooten God, waar het een aardsche copie van is? Umra-Singh zeide: Ik ben een Rajpoet, die twist gehad heeft met zijn verwanten, en ik ben aan 't zoeken naar het Land van de Lotus van de Zon. Toen zeide de Wairagi: Zij zijn weinigen, die dat Lotus Land wenschen te vinden, en nóg weiniger zijn zij die het vinden, maar de

') Deze term duidt iemand aan die de wereld den rug heeft toegekeerd en vrij is van hartstocht. De beteekenis kan het best worden geleerd uit de 3e sectie van de Eeuwen van Bhartrihari. (De „ai" van Wairagi uit te spreken als de 1 in 't eng. „fire").

2) Jinn> weerwolven, vampiers, kabouters zijn alle slechts verschillende variaties van het oude Hindoesche Rakshasa, dat is wat de geologen noemen een „synthetisch type" van boos wezen, welks voornaamste eigenschap is zijn macht om willekeurig van vorm te veranderen. (Kamarupa).

Sluiten