Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weimgste van al deze zijn degenen die het gevonden hebben en ooit terugkeeren. Toen zeide Umra-Singh verbaasd: En kent gij dat Lotus Land? Zeg mij hoe ik gaan moet om het te bereiken? Toen lachte de Wairagi en zeide • Ha! ha! je bent iemand waardiger in het vragen doen dan in het beantwoorden: maar ik geef niets voor niets. Weet, dat ik ook mijn heele leven aan 't uitzien ben, niet naar slechts één weg, maar naar drie. En nu, als je me mij mijn drie wegen wilt zeggen, zal ik je den jouwen zeggen.

Toen zeide Umra-Singh: Één voor drie is geen koopje: maar welke zijn dan Uw verloren wegen? De Wairagi zeide: Mijn geheele leven heb ik getracht te ontdekken den Weg van de Wereld, en den Weg van de Vrouw en den Weg van Bevrijding, en toch kon ik nooit achter de waarheid komen, evenmin wat een van hen betreft. En dit is een wonderlijke zaak. Want iets dat karakteristiek is voor menigten moet Zeer gewoon zijn; en toch, hoe kan dat wat gewoon is ontsnappen aan de aandacht van allen? Zeg mij dan den Weg van de Wereld, en ik zal U in nul een derde gedeelte van Uw weg naar het Land van de Lotus van de Zon zeggen.

Toen zeide Umra-Singh: Gij stelt een netelige vraag, en zijt hard in 't zaken doen; desniettemin zal ik U een antwoord geven, ter wille van mijn eigen weg en de blauwe oogen van Shri. Weet, dat dit de Weg van de Wereld is. Er stond vroeger, aan de oevers van de Ganges, een oude leege tempel van Shiwa. En eens op een nacht, in het regenachtige seizoen, trad een oude vrouwelijke asceet den tempel binnen, om zich te beschutten tegen den storm. En vlak achter haar kwam een uil binnen met het zelfde doel, Nu leefde in het dak van dien tempel een aantal van de kaste ') der vleermuizen, die nooit de tempelgebieden verlieten. En de uil ziende, zeiden zij to de oude vrouw: Wie ben je, en wat is dit voor een soort beest? Toen zeide de oude vrouw: Ik ben de godin Saraswati, en dit is de pauw waarop ') Het juiste woord voor kaste is Jati, „gens".

Sluiten