Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een Vrouw deze is: Er woonde, lang geleden, in het Windhya woud een oude Rishi '). En de Goden, jaloersch zijnde op zijn strenge leefregelen, zonden om zijn vrome gebeden te onderbreken een hemelsche nimf. Toen bezweek die oude Rishi, overweldigd door haar schoonheid, voor de verzoeking, en kreeg een dochter bij haar. Maar later, berouw hebbende over zijn val, brandde hij zijn oogen uit met een vurigen rotting, zeggende: Sterf, gij oorzaken van sterfelijke illusies: en zóó werd hij blind.

Toen groeide zijn dochter op alleen met dien ouden blinden Wijze in het woud. En zij was schooner dan eenige vrouw in de drie werelden. Voorwaar, indien de God van Liefde haar gezien had, hij zou onmiddellijk Rati en Priti2) hebben verlaten, haar slechts tellende als huisbedienden. En zij kleedde zich in gewaden van boomschors, met geen anderen spiegel dan de vijvers van het woud. Toen kwam op zekeren dag een kraai, die bekend was met steden tot haar en zeide: Waarom leeft ge hier, met geen anderen metgezef dan een ouden blinden vader, die U niet eens kan zien, en de waarde niet kent van zijn parel? De geheele wereld bevat geen schoonheid als de Uwe. Ga en laat U zien in steden, en ik zeg U, de Koningen van de aarde zouden hun koninkrijken verlaten, en achter U aan komen als een zwerm bijen. Toen zeide de dochter van de Rishi: En wie zou dan voor mijn vader brandhout halen voor de offering, of water om zijn koeken van rijst en melk te koken? En zij joeg den kraai weg, en leefde verder in het woud, haar vader dienende, en werd ten laatste oud, en stierf in het bosch, en geen man zag ooit haar gelaat.

Toen zeide de Wairagi: Jou gekke Rajpoet, ik vroeg je naar den Weg van een Vrouw, en ge hebt me den Weg van de Bevrijding verteld. Toen

') Rishi's zijn dichters (in den hoogsten zin), profeten en Wijzen. Zie Noot 1 blz. 18 van De Koningin van den Dageraad.

2) Plezier en Vreugde, de twee vrouwen van den God van Liefde.

Sluiten