Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En toen hij in liet water tuurde, zag hij in zijn rustigen spiegel het beeld van een vrouw, dansende. En onder het dansen wapperden haar gewaden van de kleur van gras in den wind die voortgebracht werd door haar eigen beweging over de buigingen van haar leden; en droppelen water fonkelden in het maanlicht als juweelen op haar boezem, die rees en daalde als een golf van de zee in en uit den schaduw van haar haar: want dat haar geleek op een massa van de essence der zwartheid van den nacht. En zij zong terwijl zij danste met een stem, die klonk als een betoovering, en het oor bewaaierde als een bries van de Malaya berg ')• Toen sloeg Umra-Singh zijn oogen op, en zag het origineel van dat in water geschilderde vrouwenbeeld, dansende aan den overkant van den vijver.

Toen keek zij over den vijver heen en zag hem, en hun oogen ontmoetten elkaar, reizende over den vijver. En onmiddelijk hield zij op met zingen en dansen, en klapte in de handen, en riep hem toe met de stem van een K o k i 1 a 2): Kom naar mij over, jou schoone vreemdeling, want ik ben het alléén dansen moe, en ik heb je een vraag te doen. En zij leunde tegen een boom en stond te wachten, met een hand op den stam van den boom en de andere op haar heup, en een op en neer deinende borst: en zij zag er uit als een vrouwelijke incarnatie van de essence der beweging van den oceaan, ontroerd door het gezicht van de maan. En Umra-Singh keek naar haar en zeide tot zichzelf: Voorzeker zijn de dochters van Rakshasas gevaarlijker dan hun vaders. En nu is het maar goed, dat ik beschut ben door de blauwe oogen van Shri als door een harnas, anders zouden de blikken van dit woudmeisje al lang als een bijl mijn hart in tweeën hebben gekloofd.

>) Waar het sandel-hout vandaan komt. 2) De indische koekoek.

Sluiten