Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen, ziende dat er niets aan te doen was, zeiden de Zwanen: Het zij zoo: en zij verbonden zich aan hem met een eed. En toen hield Umra-Singh hen vast aan den nek, één in iedere hand; en zij strekten hun halzen uit, en vlogen met hem over de woestijn terwijl hij aan hen hing. En hij liet ver achter zich de oogen van die afzichtelijke Rakshasa's, gloeiende in het zand als in woede dat zij hem zagen ontsnappen: en na een lange poos kwamen zij aan den zoom van de woestijn. En Umra-Singh keek naar beneden en zag, ver beneden hem, de blauwe zee, schemerende als de oogen van Shri. En op een afstand in het water, als een donker juweel op een purperen tapijt, zag hij een eiland met een stad er op. Toen zeide hij tot de Zwanen: Wat is het dat ik daar beneden mij zie? En zij zeiden: Het is het Land van de Lotus van de Zon.

Toen liet Umra-Singh, in zijn verrukking, zijn greep los, en klapte in zijn handen. En onmiddelijk viel hij als een steen in de zee neder. Maar de Zwanen keerden snel over de woestijn terug naar het lichaam dat zij op den berg hadden gelaten.

Sluiten