Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin.

AAR Umra-Singh rees op uit het water als een vogel, en zag het Land van de Lotus zijwaarts van de zee vóór hem. En hij schreeuwde van vreugde, en begon te zwemmen in die richting. En hij zwom den ganschen dag door en eindelijk, hoewel met moeite, bereikte hij het strand, toen zijn kracht bijna uitgeput was. En hij kroop uit het water, toen de zon aan 't ondergaan was; en overweldigd door vermoeienis, lag hij neder,

daar waar hij uit de zee gekomen was, en viel in slaap. En den geheelen nacht lang sliep hij, en den geheelen dag; en toen de maan weer was opgekomen, vol en rond, als om te zien of hij daar nog altijd lag, werd hij wakker.

En toen stond hij op, en wreef zich de oogen, en riep uit: Ha! nu ben ik aan het einde van mijn reis, en al haar gevaren zijn weg als droomen. En dit is dat wonderbaarlijke Land van de Lotus van de Zon, waarvan niemand in Indiralaya ooit gehoord had! En nu ik hier alzoo ben, wat blijft er nu anders voor mij te doen, dan het te verlaten, en zoo gauw mogelijk terug te gaan? Want ik wenschte het alléén te vinden, enkel om te zeggen dat ik er geweest was. En toch, wie zal mij gelooven als ik terugkom? Het zou beter zijn, nu ik er eenmaal ben, om het te onderzoeken, en er de

Sluiten