Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

N toen hij uit het water bovenkwam, klonk in zijn ooren, luid en duidelijk, het geluid van het slaan van trommen. En hij luisterde, en hoorde de omroepers schreeuwen: Wie ook van hooge kaste, die naar het Land van de Lotus van de Zon is geweest, dat hij naar den Koning kome; hij zal 'sKonings Koninkrijk met hem deelen,

en 'sKonings dochter huwen. En hij keek in 't rond. En ziet! hij stond in dien zelfden vijver in Indiralaya, van waar hij, jaren te voren, afgereisd was om het Land van de Lotus van de Zon te zoeken ')• Toen, in zijn verbazing, kreeg hij kippevel, en zijn haar rees te berge. En hij stond in den vijver als een pilaar van steen, met het water stroomende van zijn lichaam, en twijfel zijn ziel in verwarring brengende. En hij zeide tot zich zelf: Is het inderdaad werkelijkheid, of is het een droom? En wat is er geworden van het Land van de Lotus, en van al mijn zwoegen? Want hier bèn ik nu in Indiralaya, en daar zijn dezelfde omroepers die ik

') Ingewijden in deze zaken zullen begrijpen, dat Umra-Singh's ziel, terwijl hij in slaap was gevallen, op het z.g. „astrale-gebied" had gezworven, waar het Land van de Lotus van de Zon lag. H. B.

Sluiten