Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want het is zacht als een bloem, en afkeerig van bestendigheid! Laat mij een poos alleen, want ik moet deze zaak overdenken. En toch, blijf niet te lang weg, want ge zijt goed om naar te kijken, en wel geschikt om mijn echtgenoot te zijn, als ik niet reeds de vrouw van een anderen man was. Maar, dit hoorende was de Koning geheel en al in verwarring, en twijfelde aan de getuigenis van zijn ooren. En hij dacht: Nu zal ze toestemmen, na een beetje vleien. En hij keek naar haar toen zij tegen hem stond te glimlachen, buigende als een bloem door het gewicht van haar boezem en de slankheid van haar leest, en lachte in zijn bedwelming, beetgenomen door de rondheid van haar leden en de blauwheid van haar oogen, en vergetende dat de Schepper de vrouw gemaakt heeft om een instrument te zijn van begoocheling, met een uiterlijk van honig, en een innerlijk van vergif. En hij liet haar alleen, om zijn koninklijke plichten te gaan vervullen, met de bedoeling om zonder uitstel terug te keeren, en denkende dat de vrucht zijner geboorte was verkregen.

Maar zoodra hij weg was gegaan riep Shri een kamerheer en zeide tot hem: Breng mij naar de Hoofd-Koningin en verlies geen oogenblik, of het zal er slecht voor U uitzien. En die kamerheer beefde en gehoorzaamde haar, want hij vreesde haar macht, tot zichzelf zeggende: De Koning zou zijn koninkrijk in de zee gooien voor een blik van haar oog, en nu ligt mijn leven op haar wijsvinger. En toen Shri voor de Koningin kwam, zeide zij tot haar: Vrouwe, Gij zijt mijn eenige toevlucht: Weet, dat de Koning Uw echtgenoot mij vandaag in de stad vond, en mij wegstal, trachtende mij tot zijn vrouw te maken. Verzin iets om mij te laten ontsnappen, want ik ben de vrouw van een ander, en ik mag zijn vrouw niet zijn. En doe het heel vlug, want dit is een gelegenheid die nooit terug zal komen. Toen keek de Koningin naar haar, en zeide tot zichzelve: Zij spreekt goed, en ik moet haar inderdaad terugzenden zonder een oogenblik te verliezen. Want als zij

Sluiten