Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar schoonheid de harten van die Bhülas binnen en vergiftigde ze, als een van hun eigen pijlen. En ieder zeide heimelijk tot zich zelf: Zij moet mijn vrouw zijn. Toen beraadslaagden zij over haar, en stelden elkaar voor om haar te loten. Maar zij konden het er niet over eens worden, en kregen ruzie, en het was of een steen was geworpen in een nest met slangen.

Toen legde er een de handen op haar, en toen een ander, tot zij bijna in stukken was gescheurd. En eindelijk raakten zij aan het vechten, en streden om haar over haar lichaam heen, vervuld van den waanzin opgewekt door haar schoonheid, en de begeerte naar uitsluitend bezit. En heel spoedig waren zij allen öf dood óf aan wonden stervende, want ieder was er meer op uit om den ander te vernielen dan om zichzelf te beschermen: en zij lagen allen om haar heen, niet in staat om zich te bewegen.

Toen van de gelegenheid gebruik makende en voortgedreven door schrik, stond Shri op en vluchtte weg van hen, besprenkeld met hun bloed, vermengd' met dat van haar zelve, want zij had in de worsteling een slag van een Bhilla gekregen, die bedoeld was voor een ander. En zij rende voort in haar haast, struikelende over wortelen en klimplanten, tot zij ten laatste kwam bij een woud-vijver. En daar lag zij neer aan den zoom van het water en dronk gretig; en later waschte zij haar wonden en zeere plekken, en baadde haar voeten, en sliep, overmand door moêheid, in. Toen kwam de maan op en keek tersluiks door de boomen, en kuste haar met stralen, die beefden van bewondering; en de wilde beesten kwamen, een voor een, afzakken om bij den vijver te drinken en deden haar, gehoorzaam aan de bevelen van Triambaka '), geen kwaad, maar likten haar voeten en handen terwijl zij daar lag.

Nu was dit, zooals het noodlot het wilde, dezelfde vijver, waarbij Umra-

') Andere naam voor Shiwa (Maheshwara).

Sluiten