Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoot je redden als hij kan. En zij verdween met eén schaterlach, Shri" bezwijmende achterlatend bij den vijver.

Maar Ulupi vloog door het woud, en vond Nachtwandelaar, den ouden Wairagi, en vertelde hem alles, en smeekte hem een gunst, zeggende: Martel deze ellendige sterfelijke vrouw, en bedrieg haar met begoochelingen, want ze heeft mij een doodelijke beleediging aangedaan. En Nachtwandelaar was verheugd over de gelegenheid, want hij herinnerde zich hoe Umra-Singh hem getart had en zijn tong had afgehouwen in het bosch. Maar hij zeide: Dit is geen gemakkelijke zaak, want wij zijn verboden door Pashupati') om haar kwaad te doen. Maar ofschoon ik haar geen letsel zal aandoen, zal ik deze zwervende vrouw van een gemeenen echtgenoot begoochelen tot zij uit eigen beweging verlangen zal om haar lichaam te verlaten.

') Andere naam voor Shiwa (Maheshwara).

Sluiten