Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en flikkerden in den nacht vóór haar als bliksem uit een donkerblauwe wolk. En hij vloog haar tegemoet met een kreet van vreugde. Maar Shri, toen zij hem zag aankomen, hield plotseling stil, en begon te lachen als iemand die door een vampier bezeten is. En schreeuwde: Wat, al wéér een! keerde zij om, en vluchtte sneller dan ooit van hem weg, haar oogen met haar handen bedekkende. Maar Umra-Singh was zoo verbaasd, dat hij stond als een boom, aan den grond geworteld: tot zichzelf zeggende: Is dit werkelijkheid of is het een droom 1 Ginds vlucht ze voor mij in ontzetting alsof ik een vijand ware 1

En toen, door waanzin bevangen, begon hij haar te vervolgen, luid roepende: Shri! Shri! Zóó ijlden zij door het woud in het maanlicht, tusschen de boomen door, als een gevlekte panter en een zwarte antilope. En opeens gleed Shri uit en viel. En een taankleurige leeuw sprong uit het bosch, voor de oogen van Umra-Singh, en stond over haar heen, terwijl zij op den grond lag. Toen werd Umra-Singh wit van angst, en uitte een smartkreet. En in een oogenblik was hij bij hen zóó vloog hij, en hieuw met al zijn kracht naar den leeuw een slag met zijn zwaard. Toen, o wonder! verdween die schim van een leeuw, want hij was maar een begoocheling van den slimmen Nachtwandelaar. Maar het zwaard viel, scherp en werkelijk, op den schouder van Shri, en sneed dóór tot haar hart.

Toen viel Umra-Singh op zijn knieën naast haar met een jammerkreet, en nam zijn lieveling in zijn armen, terwijl het bloed over hem uitgudste als een rivier, haar leven mede voerende. En toen zijn heete tranen als regen over haar gezicht vielen, opende Shri haar stervende oogen: en oogenblikkelijk waren zij vol vrede, want zij wist dat het eindelijk haar echtgenoot was. En zij zeide langzaam: Ween niet om mij, O mijn Heer, want ik heb de bevrijding der vereeniging met U bereikt. Den ganschen dag heb ik je gezocht; maar ik heb je gevonden in den avond, vóór mijn zon ondergaat: dat is genoeg.

Sluiten