Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Ja, wat is Wintersport, wat zijn Winterspelen?

De vraag, wat sport is, en wat spelen zijn, valt alleen reeds moeilijk te beantwoorden. De benaming sport zou ik liefst alleen toegepast zien op lichaamsoefening, en dus niet doen als zij, die van schaaksport en dergelijke spreken. Is schaken sport, dan is het hersensport, en wat zou dan hier het woord „sport" opzichzelf moeten beduiden ? Alleen: oefening? Maar men spreekt toch niet van piano-sport, schrijfmachinesport (soorten van vinger-sport dus)? Men doet dat niet, denk ik, omdat de benaming sport insluit oefening omderwille van de oefening. Ook dit is weer niet geheel en al juist, omdat menigeen aan sport doet met een bepaald doel: om zijn gezondheid te bewaren of te verbeteren, zijn of haar leest slank te houden of te maken, den geest te verzetten. Zulke sportslieden echter zijn waarschijnlijk niet de ware. Deze bedrijven de sport om zichzelf, zooals de kunstenaar de kunst om zichzelf beoefent, de wetenschappelijke de wetenschap. De Sport is een Muze, door de Grieken, die niettemin sportief genoeg waren, vergeten; zij wil om zichzelf gediend zijn, met een onbaatzuchtige liefde. Al wat zij daarvoor geeft: sterking der spieren, behoud van lenigheid en jeugd, frissche lucht, aangenaam gezelschap, ontspanning van den geest (indien aanwezig) is toegift en mag niet worden geeischt; zij is geen dokter, geen schoonheidsmasseuze, geen huwelijksmakelaarster (of makelares?) van beroep.

Sport dus, wordt beoefend om zich zelfs wil, en zelfs niet om de eer — zeker niet om gewin, en het is daarom dat in deze verzameling afbeeldingen niets zal gevonden worden, dat de onwillekeurige lichaamsoefening betreft, die behoort bij het een of ander bedrijf. Evenzeer zal worden gemist alle spel, dat geen spel meer is, doch uit zucht naar emotie en uit geldbejag wordt gespeeld (want het woord „spel" is in deze nog duidelijker).

Ik vind in R. K. Kuipers' Geïllustreerd Woordenboek der Nederlandsche Taal: Sport, „Vermaken, spelen in de open lucht, waarvoor kracht en vaardigheid wordt vereischt". Ik wil me daaraan houden, en noem dan spel „uitspanning binnenskamers", die — eigenlijk

Sluiten