Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE JACHT.

Van de jachten, die des winters worden gehouden, behoort die op het wilde hert in de Europeesche landen vrijwel tot het verleden. Zij werd met behulp van troepen honden bedreven. De jagers in mooie roode rokken en met groote koperen blaasinstrumenten, die zoo'n decoratief figuur op oud-Engelsche prenten maken, hebben afgedaan. Een echte wintersport is de konijnenjacht.

Konijnen komen vooral in de streken met halftropische en gematigde temperatuur voor, niet of zelden in de koude landen. Zij leven in zanden heigronden, daar de kleigrond of de steenachtige bodem zich natuurlijk niet leent tot het maken van holen. Deze lieve diertjes worden als zeer „schadelijk" beschouwd en daar een wijfje vier jaar lang jaarlijks zeven maal in de kraam komt van vijf babies, is de vervolging wel de moeite waard.

Dit jagen is een zeer animeerende en niet gemakkelijke sport, want het; beest is zeer schichtig en buitengewoon vlug. Een konijn is zelfs op het open veld een moeilijk schot, en als het in de heuvels wordt ontdekt, heeft het een groote keus van holen om zich te verbergen en den jager het spoor bijster te maken.

De winterjacht bij uitnemendheid is echter die op den vos, den grooten vijand van het konijn, verslinder tevens van ratten en muizen en allerlei schadelijke kevers, en daarom eer nuttig dan het omgekeerde. Voor de vossenjacht, die zeldzaam animeerend schijnt te zijn, bestaat voor nuttigheidsbegrippen geen enkele goede reden; als de vos het reeds genoemde schadelijke gedierte kan vinden, zal hij noch op schapen, noch op hoenders, fazanten of ganzen aanvallen. Toch is dit dier zeer impopulair en wordt hem de enkele haan of gans, die hij wel kaapt, dubbel en dwars nagehouden, stellig omdat de mensch op dit punt een slecht geweten heeft.

De vele verhalen van de slimheid der vossen schijnen allerminst legendarisch te zijn, het dier is werkelijk zeer listig, zoowel bij het jagen als bij het gejaagd worden, en speelt dikwijls aan heele jachtgezelschappen, menschen, paarden en honden aardige parten. Hij komt overal voor, behalve in Australië en op de Zuidzee-eilanden, en neemt graag de

Sluiten