Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontmoet. Fielding vergelijkt deze passie met die van de poes in de fabel van Aesopus, die, in een vrouw veranderd, het echtelijke bed verliet om te muizen. „De honden liepen heel hard, en de squire vervolgde den vos over hek en greppel, met al zijn gewone geschreeuw en zijn gewone vlugheid, en met al zijn gewone genot, en de gedachte aan Sophia kwam geen enkele maal in hem op om de voldoening te verstoren die hij smaakte in de jacht, die naar hij zei, een van de mooiste was die hij ooit meemaakte, en die hij zwoer dat wel een rit van vijftig mijlen waard was."

Een grappig commentaar op den echten vossenjagershartstocht geeft Punch, als twee jagers spreken over het eind van het seizoen (in het voorjaar) en de een zich beklaagt, dat die vuile stank van al die bloemen en dat jonge gewas het voor de honden onmogelijk maakt den vos te ruiken. De geur van den vos is, zooals ieder weet, die Artis bezocht, nu juist niet voor elk zóo genietbaar.

Een tijdgenoot van Fielding, Tobias Smollett, laat ons zien, hoe ook het paard, dat aan de vossenjacht gewend is, de verzoeking niet kan weerstaan, er op het meest ongelegen moment aan deel te nemen. Een zeeman, Commodore Trunnion, heeft de gril, om bij zijn huwelijk te paard te verschijnen; tot zijn ongeluk echter blijkt zijn ros een echte fox-hunter te zijn; en als er een jachtpartij voorbij komt, vliegt het achter de honden aan, en brengt zijn feestig uitgedosten berijder, die een Zondagsruiter is op den koop toe, mijlen van zijn doel af.

Het doorkruisen van het land met spoorwegen, de aanwas der bevolking, hebben het vossenjagen in den huidigen tijd tot zeer geringe proporties teruggebracht.

Het mooie album houtsneden van William Nicholson, een modern Engelsch kunstenaar, die de kleurhoutsnede weer in eere heeft gebracht en als een van de Brothers Beggarstaff mooie affiches maakte, (hij is o.a. door de moderne Duitsche afficheteekenaars op nogal brutale wijze nagevolgd), „An Almanack of Twelve Sports", brengt „Hunting" thuis in Januari. Rudyard Kipling heeft er gedichten bij de prenten gemaakt, die een eenigszins gewrongen indruk maken, en wel eenige verklaring behoeven:

HUNTING.

Certes it is a noble sport

And men have quitted selle and swum for 't

But I am of a meeker sort

And I prefer Surtees in comfort.

Sluiten