Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reach down my "Handley Cross" again My run, where never danger lurks, is ' With Jorrocks and his deathless train—

Pigg, Binjimin and Arterxerxes!

Kipling zegt hier, dat de menschen uit den zadel komen en zwemmen op de jacht naar den vos, maar dat hijzelf, van een zachter en weeker soort liever „Surtees" op zijn gemak leest. Surtees, wiens naam hier wel wat gezocht als tegenstelling wordt gebruikt tot het bijna evenzoo uitgesproken „Certes", is de schrijver van eenige indertijd zeer populaire jachtgeschiedenissen: „Mr. Sponge's Sporting Tour"Handley Cross, orMr.Jorrock'sJaunts"-„Mr.FaceyRomford'sHounds ,byR.W.Surtees.

In „February", zelfde Almanack, zinspeelt Kipling op dezelfde sportromans:

COURSING.

Most men harry the world for fun—

Each men seeks it a different way

But "of all daft devils under the sun

A grey'ound 's the daftest" said Jorrocks J.

Een harrier" of greyhound is een hazewind, „to harry" wil zeggen met de hazewinden op de jacht uitrijden, en, in het algemeen, voortjagen. De heer Jorrocks, een plat-Londensch pratend en de h weglatend jager uit Surtees' boeken, zegt dus dat van alle vlugge, behendige duivels, een hazewind de rapste is.

Ten onzent heeft niet lang geleden mevrouw Jeanne KloosReyneke van Stuwe een jachtroman geschreven, waarin als altijd, de kennis van het onderwerp zeer verrassend is.

Thomas Hood, de bekende dichter van „The Song of the Shirt schreef The Epping Hunt", eveneens geheel gewijd aan de jacht. In Meredith:s roman, „The Amazing Marriage" vindt men een zeer geestig debat onder dorpelingen in een streek, waarin veel gejaagd wordt, over het aristocratisch vermaak en zijn vóór en tegen.

De Engelsche litteratuur is vol van de vossenjacht. Het was blijkbaar het fashionable vermaak bij uitnemendheid van de landaristocratie. Punch het deftigste komische weekblad, wijdt er eveneens veel plaats aan John Leech de teekenaar, van wien we hier een paar plaatjes nemen, beoefende zelfde sport. Van allerlei plaatsen uit de buurt kwamen de deelnemers samen, ook veel dames, die dan dikwijls met het rijtuig werden gebracht, doch bij de „Meet" te paard stegen. Oude heeren, te zwak en te stijf om veel te loopen, kwamen volledig uitgerust ter jacht

Sluiten