Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet of nauwelijks te zien zal zijn, aan weuc spci uc ^"~

'""f ^tlS' jfa. Battle's opinions of whist" vertelt deze „Elia" ons van een oude dame, die „hield van een goed spel whist" en wier ^rdeel over dit spel, zijn deugden, zijn karakter, z,jn eischen, en de „arden waaraan de deelnemers moeten beantwoorden, m elk

"^««S rlfd'e- lauwe, die halfslachtige spelers, die. „iets'f^en hebben om een spelletje mee te doen als er .ernand nood« fe om een robber te maken; die verzekeren, dat ze geen plezier hebben t het winnen ; dat ze er van houden het eene spel te winnen en het andere 7e v rliezen; dat ze heel aangenaam een uurtje zoek kunnen maken aan de speeltafel, maar dat het hun niet sehelen kan of ze spelen ÏÏZ "ie een teenstander, welke een verkeerde tat^W^ verzoeken ze terug te nemen en een andere nee te » ^ onverdraeeliike beuzelaars zijn de vloek van een partijfee. Van hen kan gezegdlorden, dat ze geen kaart spelen, maar sleehts spelen dat ze

^zT leidde nooit conversatie over koetjes en kalfjes in gedurende een 'spel en stond ze evenmin toe; Kaarten waren kaarten, zooals z, Cm t Tadrul opmerkte; en als ik ooit onvermengden weerzin m ta» mooi gezicht van een vorige eeuw zag, was het om de airs; van een S^^^r^an ^tte^ neigingen, dien men -t moeite had overJgeSd om een partijtje mee te doen; en die -et/ve^7^tn heid verklaarde, hoe hij vond dat er geen kwaad in stak, nu en dan

na err^ * z"lk soort Vermaken den -f^ o

7^kon het niet verdragen, dat haar geliefkoosde bezigheid waarvoor Zij kon net niet veruragc , & , ncnt werd beschouwd,

zij al haar gaven in werking bracht, in dat ncnt w Het was haar werk, haar taak, dit was waarvoor zij op de wereld

Sluiten