Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men ziet speciale „Künstlerball's" aangekondigd, en, wonderlijker en smakeloozer nog, „Gesindeball's" (bals van dienstbaren). Het „Witwenball", waarvan een komisch lied gewaagt, zal wel een verzinsel zijn van den smaakvollen maker, maar zeker is het, dat in Frankrijk, kort na den val van het Schrikbewind, bals werden gegeven, waarop alleen toegang hadden zij, wier nabestaanden op de guillotine het hoofd hadden verloren.

De nieuwere dansen, uit alle streken der aarde ingevoerd, en dikwijls door kleine kinderen op straat bij het orgel al heel aardig gedanst, kunnen hier niet alle besproken of afgebeeld worden. Merkwaardig is het, dat sommige daarvan weer eenige verwantschap vertoonen met de statiger en kunstiger dansen der achttiende eeuw, hetgeen in zekeren zin een renaissance kan genoemd worden. Verder dan de tango, de one-step en de two-step kon men in het onverholen zinnelijke en handtastelijke dan ook niet gaan, en tot de Apachen-dansen (die der moderne, blanke Apachen) is men gelukkig nooit algemeen afgedaald.

♦ ♦ ♦ ♦

Sluiten