Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want wat deed onze flinke slimme kwant?

Hij had bedacht, Dat als de knikkertijd is in het land,

De tol is veracht.

Tsa, dacht hij, als ik in den knikkertijd

De tollen opkoop, Dan wil ieder zijn tol voor een schijntje kwijt

En ik krijg er 'n hoop.

En als dan de tijd van het tollen weer komt,

Verkoop ik ze duur: Dat ik daaraan verdien een sommetje rond,

Staat vast als 'n muur.

En toen de knikkerkoers en hausse was,

Ging 't net als toen, Jan kwam door overleg en speculeeren ras

In goeden doen.

Hij werd een handelsman naar d'ouden aard,

Alom bekend, Ziet kinderen, wat gij in uw jeugd hebt vergaard,

Draagt vrucht in 't end.

Deze strenge regels in de kindersport geldende, zullen ons natuurlijk niet verhinderen om de mooie schilderij van Pieter Brueghel den oude te reproduceeren, waarop alle mogelijke kinderspelen zijn afgebeeld, en waarbij de schilder zelf het stellig niet te nauw genomen zal hebben met de vraag, of werkelijk al die spelen in den zelfden tijd naast elkaar te aanschouwen zijn.

Maar in andere gevallen zullen we hier ook niet te precies kijken, en als zomersport en spel beschouwen, al wat beoefend en gespeeld wordt in den tijd dat de dagen lang zijn en de lucht niet te koud om stil te blijven staan; kortom zomersport en spel zal voor ons doel alles zijn wat niet bepaald wintersport en spel is of niet bepaald alleen in herfst of lente gespeeld wordt. Met uitzondering dan van de jachten, die volgens algemeen geldende wetten tegenwoordig althans alleen in den herfst mogen worden gehouden. Dit voorbehoud moet dus worden gemaakt wat de verhouding van tekst en platen in dit boek tot den titel betreft. Ook nu zal ik mij, ten spijt van alle eigenwijze opmerkingen van eenzijdigen aard, niet bij voorkeur bezighouden met de eigenlijke sportieve illustraties, bijvoorbeeld die in Engelsche of Hollandsche Periodieken van specialen aard. Er zijn onder de teekenaars van zulke bladen werkelijke kunstenaars, en ik hoop hun

Sluiten