Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

watersport is wel het zwemmen. Ja, het baden is stellig nog meer elementair en wordt nog meer beoefend,.... maar, is het sport? Na rijpelijk overwegen en eenige experimenten ben ik tot de conclusie gekomen dat het dat niet is. Het is wel lichaamsbeweging in de open lucht, maar het is geen oefening en er behoort niets toe. Niet iedereen kan zwemmen^ maar elkeen kan baden, zoowel in de zee als in een tobbe. Als men maar in het water gaat staan, baadt men, en het springen en huppelen of wel bukken en plonzen, dat wij de menschen aan het strand in het ondiepe gedeelte zien doen, mag gezond wezen en prettig, het heeft, om een hier bijzonder gepasten term te gebruiken, niets om het lijf. Deze onweersprekelijke waarheid ontheft' ons meteen van een moeilijkheid, al ontneemt ze ons tegelijkertijd aardige motieven. Om met het laatste geval te beginnen, er zijn vele mooie en aardige schilderijen, teekeningen en prenten, die ons het gedoe aan het strand der badplaatsen doen zien^ Ik denk hier aan werk van vele Hollandsche schilders en teekenaars, en Franschen van Forain en Oaran d'Ache af tot Mars toe, aan talrijke fashionabele du Maurier's en vroolijke Caldecott's. Het is nu eenmaal niet anders. Van de zee tot de badkuip il n'y a — in dit geval — qu'un pas. En in waarheid vereischt het zaterdagavond bad nog meer lichamelijke inspanning dan het stappen door een beetje zee.

Wat de moeilijkheid betreft, hier ontgaan, het is deze, dat we, ■ zoodra we ook alle »baden in de kunst" tot ons onderwerp gingen rekenen, niet zouden kunnen nalaten uit de badende vrouwen en badende knapen, in alle tijden meer of minder academisch geschilderd, terwille van de lichtwerking op hun huiden, de soepelheid harer vleezen of de forsehheid hunner spieren, een ruime keuze te doen. En het was niet het doel, hier zooiets te geven als »le Nu au Salon" of »le Nu a travers les Ages". Daarentegen kunnen we natuurlijk alles tot ons onderwerp rekenen wat bij de zwemsport behoort Niet alleen ons gewone, ik zou bijna zeggen sportief zuivere zwemmen, waarbij de handen voor de borst worden gevouwen en dan uitgeslagen tegelijk met de eerst opgetrokken beenen, op het commando één, twee, één, twee, en dat eerst hangende in de riemen, dan (hoogere klasse) aan den hengel wordt geïnstrueerd, om na afgelegd examen (met pak zwemmen) vrij te kunnen geschieden met achterlating van den pierenbak, — maar ook het negerzwemmen, waarbij men zich telkens omgooit en de armen beurtelings naar voren slaat, en het hondjes-

Sluiten