Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovendien^onnut voor de militaire opleiding, terwijl juist de Spartanen ze daarvoor zoo noodig hebben gevonden.

Misschien wel doordat het nut van de lichaamsoefeningen in het algemeen voor het krijgsbedrijf langen tijd niet werd ingezien, hoort men dan verder vele eeuwen lang niets van een gereglementeerde en aangemoedigde gymnastische sport (in den engeren zin). Jean Jacques Rousseau wees in zijn »Emile" op de opvoedkundige en hygiënische waarde van het onderwijs in de gymnastiek, maar de revolutie, in zoo vele zijn geesteskind, heeft deze wenken niet stelselmatig gevolgd.

Het eerst gedurende het latere beschavingstijdperk heeft men in Duitschland, door het streven van F. L. Jahn en de zijnen, dat door minister Stein werd aangemoedigd, de gymnastiek als deel van een opvoedkundig systeem in eere hersteld, en de Turnplatze, door deze mannen opgericht, hebben in den vrijheidsoorlog tegen Napoleon's overheersching goede diensten bewezen.

Het woord turnen houdt verband met het Angel-Saksisch tornen, tournen, tyrnen, turnian, oud-Engelsch tyrnen, tirnen oefenen, en heeft waarschijnlijk niets te maken met »to turn", draaien, wel misschien met »training" en met »tournooi".

In Engeland, het land van de sporten en spelen, is het turnen of de gymnastiek eerst in het laatst van dé 18e eeuw op eenigszins methodische wijze ingevoerd. Erg populair is het ook als vrije sport daar nooit geweest, vandaar dat onder de vele Engelsche sportprenten niet of nauwelijks één dit onderwerp behandelt.

Sluiten