Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

matig ons boven water konden houden, en dat de truc (het negerzwemmen b.v. schijnt toch al een hoogst eenvoudige manier) later door onze degeneratie is verloren gegaan, evenals het vermogen om de ooren te bewegen. Watervrees is stellig geen menschelijke eigenschap, ons aangeboren zooals ze den katten aangeboren is, en zij die er aan lijden, moeten ze als een teeken van ontaarding bestrijden. Het zelfde moet ongetwijfeld geschieden met die zeer onlogische en toch zeer algemeene vrees om zich aan koud water te branden.

De geschiedenis verhaalt niet veel van groote praestaties van zwemmers, maar de mythe van Hero en Leander blijft nog altijd een van de waarste en meest ontroerende liefdesdrama's.

Men weet hoe Hero, priesteres van Venus, aan den oever van den Hellespont woonde in een toren, Leander aan den anderen kant, en hoe hij bij het zwemmen om de geliefde te bereiken verdronk, waarop zij eveneens te water sprong om hem niet te overleven. De Engelsche dichter Leigh Hunt heeft deze tragedie bezongen in twee canto's, in het eerste van welke hij den eersten gelukten overtocht van den jongeling verheerlijkt en aldus een stukje beschrijving van het zwemmen geeft:

Smooth was the sea that night, the lover strong And in the springy waves, he danced along He rose, he dipped his breast, he aimed, he cut With his clear arms, and from before him put The parting waves, and in and out the air, His shoulders feit, and trail'd his washing hair; But when he saw the torch, oh! how he sprung And thrust his feet against the waves, and flung The foam behind, as though he scorn'd the sea And parted his wet locks, and breathed with glee, And rose, and panted, most triumphantly!

Dit is, of ik moest mij zeer vergissen, de beschrijving van iemand die zelf zwemmen kan, en het graag doet; vooral dat moment, waarop de jongeling het licht ziende, dat hem een sein en een baken is, met de voeten zich afstoot tegen de golven, is gevoeld!

Het ligt wel voor de hand, dat het zwemmen zelf niet zoo dikwijls geteekend is, althans niet op die wijze, dat wij de beweging precies kunnen nagaan. Het geschiedt n.1. onder water; wie zijn armen en beenen voortdurend boven water laat komen is zelfs een slecht zwemmer, en wat is er aan om slechte zwemmers te schilderen of te teekenen?

Sluiten