Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn renpaard overtrof wat ooit the turf zich droomde

Van veerkracht, daar 't alleen in slankte boog voor riet, —

Schoon hoog de haag mocht zijn, schoon wild de woudbeek stroomde

Geen sprong voor wie de zoon van zulken huize schroomde!

Zijn oogen straalde 't uit, verslinders van 't verschiet:

Laat toch die teugels los, aan mij het luchtgebied!

Hoe echter hij van zelf meer voorwaarts schreed dan snelde

Verheugd ontwarend' dat Mimosa ons verzelde,

Mimosa hem terzij de vlugge hoeven zacht

En sierlijk nederzette of zij haar schreden telde,

Mimosa die haar schoon de hulde zal gebracht

Dat rappe Robin Hood niet botvierde aan zijn kracht.

Ten volle was zij 't waard! Mocht hij op luister bogen Zooals de zomerzon dier bruine vruchten geeft Wier bloesem, wit of rood, den vorm eens ruikers heeft, En hief zijn forschen hals een flikkergloed ten hoogen Door wien hem 't voorhoofd ook in vlokken bleek omzweefd Van verw de veer gelijk der ravenwiek onttogen;

Innemender loeg zij door smetteloosheid aan,

Wie louter zilverglans de leên zoo mild om vloeide

Dat, waar 't een sprank azuurs die kringend door zag gaan

Of 't hoogsel -was van 't wit, te meer haar blankheid boeide;

Wier manen, als haar trots die suizlende uit liet slaan,

Naar zeeschuim zweemden, daar het morgenrood mee stoeide.

In dat zeer lange gedicht met zijn moeilijke zinswendingen en gedrongen, .soms zelfs gewrongen volheid van beelden, spreekt Potgieter herhaaldelijk van het boek »L'Instruetion du Roi et 1'Exercice de Monter a cheval par Messire Antoine de Pluvinel, son sous-Gouverneur, eonseiller'en son consul d'Etat, Chambellan Ordinaire etsonEscuyer principaT in 1625 verschenen, waaruit wij een prent weergeven. Hij noemt de Pluvinel hier

De ruiter daar Euroop haar rijschool mee begon,

Hem dien »trois rois de France" eerbiedig meester heetten,

Die chambrière en min, het van hun schepter won.

Jeanne Reyneke van Stuwe, die in haar sportroman Arl zoo veel van het sportleven toonde te weten, geeft in haar kiekje »Het Ruiterfeest", (jeu de rose) het volgende beeld van een weer in zwang geraakten paardensport

») Henri Hl, Henri IV, Louis XIH

Sluiten