Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een vlugge jongen, overmoedig jachtend, Draagt op zijn schouder, vlamrood, een roset, En de andren rennen om hem henen, trachtend 'Dien af te rukken, wat hij steeds belet! Met zwenken, wenden, weert hij eiken roover, En keert efn deinst in driftigen galop, En steigert wild, en buigt zich achterover, En richt zich lenig weer in 't zadel op.

En hoofd-aan-hoofd, lang-slank gestrekt de lijven, Zoo zwieren langs elkaar de paarden voort. Kinkettings, bitten rinklen. In het drijven Naar het begeerde doel, wordt slechts gehoord Het suizen van karwatsen, zadel-kraken, Een kreet, een roep, die dadelijk weer verstomt, In 't woest vervolgen, 't aldoor hèm genaken Den jongen man, die dreunend wordt omdromd.

Het mennen van een rijtuig wordt gaandeweg verdrongen door het auto-en, waarbij de eigenaar immers, zoo het hem lust, zijn eigen chauffeur kan zijn evenals de bezitter van een rijtuig zijn eigen koetsier. Alleen in dat geval kunnen we hier van sport spreken, en voorop komen dus in onze schatting, na de wagenmenners der Grieken bij de Olympische spelen, de sportieve heeren die, zooals in het begin der 19e eeuw mode was, in Engeland dan vooral, met de four-in-hand reden, en eigenlijk een meer nabij voorbeeld, den koetsier van de postkoets uit hun eigen tijd naar de kroon staken. De niet ongevaarlijke liefhebberij werd door het pubhek niet zeer gunstig beoordeeld.

De rijke jonge man in Oombe's »Dance of Life", die zijn gelden energie op allerlei wijs verspilt, geeft er zich ook aan over:

Thus Fashion, as the story tells, Bedeck't him with a cap and bells For oft, although of different name, FoUy and Fashion, are the same. Hence he was shortly seen to own The most oompleat stage-coach in town And when_were four such horses seen, As he drove over Turnham Green. But though each trick he had been shown By three mail-coach men and his own; He ne'er was able to command In a right style, his four in hand.

en onder het plaatje van Rowlandson staat:

Sluiten