Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of fonr in hand he joins the vulgar rage Wields the long whip, and overturns the stage.

een nog korter en bondiger veroordeeling dus van deze sport

Het rijden met een vierspan is als sport na dien tijd niet zoo

algemeen meer in zwang geweest hoewel het veelal de gewoonte is

gebleven, op deze wijze de wedrennen te bezoeken. De millioennair

Vanderbilt deed eenige jaren geleden van zieh spreken door zijn

mennen van een coach and four.

De prent van Caran d'Actie bewijst dat men nog niet lang geleden

in Frankrijk op deze wijze landelijke tochten maakte.

Rudyard Kipling, die trouwens in al zijn bijschriften van de

platen van Nicholson in de »Almanach of twelve Sports" een beetje

smadelijkheid mengt zegt:

The pions Horse to church may trot A maid may work a man's salvation. Fonr honrses and a girl are not, However, aids to reformation.

Laat ons daartegenover eens zien wat de »Sporting Almanack" voor 1840 van het driving four in hand zegt

De ouden hadden hun wagen-rennen; maar, als hanteerders van de zweep waren zij zeer veel minder bekwaam dan hun sportbroeders van de moderne schooL In zooverre als een opinie gevormd kan worden uit de voorstellingen die ons gebleven zijn, waren hun wagens zeer verschillend geconstrueerd van die elegante voertuigen die den tegenwoordigen tijd karakteriseeren. Hun paarden waren blijkbaar beter, maar het schijnt dat zij geen twee aan twee loopende vierspannen menden Welk genot ook de ouden geschept mogen hebben in deze sport het wedrennen met wagens is voor den modernen tijd niet gewenscht; wanneer paarden in tuig tot een galop worden gedwongen, bieden zij een onoogelijk schouwspel, de lenigheid en bekoorlijkheid van bewegingen die door den draf wordt veroorzaakt verdwijnt geheel

De schrijver in deze Almanack verzet zich — zooals dat tegenwoordig ook veel gebeurt — tegen de oogkleppen. De oogkleppen, zegt hij, veroorzaken juist de schrikachtigheid die men er door wil doen beteren.

Hij vergelijkt de mate van nauwkeurigheid van verband tusschen oog en hand bij het mennen, met die bij het visschen of boogschieten.

Sluiten