Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met geen ander boek heb ik zooveel moeite van plaatsing gehad als met dat beroemde paardenboek.

Een Duitsche jockey vond het toch »grossartig wunderbar, mit schonen Malereien."

Een nieuwe wereld deed zich aan me voor.

Bij uitzondering kwam ik bij »paniers percé's", maar in 't algemeen heb ik nooit een wereld gekend, waar zoo verfijnd heftig geleefd wordt als in mijn uit te baten omgeving.

Jammer dat de sportsman is »l'homme du dehors", die thuis 't hef st goed, gezellig slaapt en ontbijt, maar geen tijd vindt een boek te waardeeren.

De verkooper heeft schoon den naam van schrijver en opdracht van het werk aan te wijzen, »300 francs voor een paardenboek, men koopt bekanst een levend dier voor dat geld."

De heer Goudswaard had dus in België niet heel Veel succes met zijn paardenprenten, al ontmoette hij een jockey die zei: »Cest beau! Ca me plait, je viendrai faire souscrire mon maitre" — als uitzondering.

In Engeland, het land trouwens waar men weet wat èen boek waard is, en zeldzame prenten op prijs weet te stellen, hebben teekenaars van prenten op de hippische sport — en andere sporten — vooral in het begin der 19de eeuw, altijd veel opgang gemaakt Beroemde prentseriën maakte onder anderen Charles Ansell, b.v. in 1784 »Death of a Race-Horse", terwijl de platen van Henry Alken een tijd lang groote beroemdheid genoten en nog steeds veel geld opbrengen In de eerste helft der 19de eeuw ziet men onder de Fransche prenten tusschen de mode-caricaturen en de »galante" prenten die bij Martinet en andere bekende handelaars verschijnen, ook wel zulke, die het paardrijden of het van den bok rijden tot onderwerp hebben, b.v. »Le Mercredi de la Promenade de Longchamps" en »Allons Messieurs pour Versailles," maar veel komen ze niet voor. De Fransche sportliefhebbers kochten waarschijnlijk de Engelsche prenten.

Het rijden van geheele families, des morgens in Rotten Row, in het Bois de Boulogne, in den Tiergarten is en blijft een van de fraaiste en opwekkendste schouwspelen die de sport kan opleveren, al zijn er dan ook, naaf Punch opmerkt in »Wotten Wow" jonge heeren, die de rijkunst zóó opvatten, dat hun knecht het paard heen en weer laat loopen, terwijl zij op een stoel gaan zitten kijken, en die tot het paardrijden in dezelfde verhouding staan als de heer met den thermometer,

Sluiten