Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die straks beschreven is, tot het zwemmen. Een prachtig gezicht is

het, ze langs te zien rijden, op hun mooie, ranke paarden, de statige, ftjp;

wel geconserveerde oude heeren, de rustige amazones, de kinderen.

Het schouwspel dat een wedren of harddraverij oplevert, is van geheel anderen aard, en wordt door een gansch ander soort van paardenliefhebbers genoten. Ongetwijfeld heeft het zijn eigen schoonheid, en is het even mooi, een dier zijn uiterste krachten te zien inspannen en een mensch zich als het ware daarbij een tweede rol te zien toebedeelen, meegevend en zich ondergeschikt makend aan de eisehen der snelheid, als het is, den mensch als bedwinger van het edele dier te zien.

Al wat er om de wedrennen heen is, en meer bij het wedden dan bij den ren behoort, moet beschouwd worden als die minder fraaie aanhang, die aan veel andere sporten: biljarten bijvoorbeeld, vast is, doch aan die sport zelf geen afbreuk doet.

Aan de bijzonderheden, verbonden aan een »race", zoo vroeger als nu, zullen we dan ook hier geen aandacht wijden, doch slechts constateeren dat ze voor veel kunstenaars zoowel om de schoonheid der tengere, fijne, nerveus sterke paarden, de kleurigheid van de jockeyfiguren, als om het mondaine publiek dat ervoor uittrekt, een geliefkoosd onderwerp is geweest. Bij Dega's, den teekenaar per excellence, zijn het vooral de paarden zelf geweest, die hem boeiden, en in dat opzicht interesseeren ons hier ook de wedrennen het meest

Bij de Perzen werden nu en in oude tijden wedrennen gehouden op de feesten ter eere van Mithra, den zonnegod. Ook bij de oude Germanen moet een wedren tot de eeredienst behoord hebben.

De Grieken hadden drieërlei wedrennen. le Het wedrennen met wagens, 2e het wedrennen van paard met ruiter, ten derde dat, waarbij de ruiter bij den eindspurt van het paard sprong, en daarnaast naar het doel liep.

Bij de Romeinen had men behalve het gewone wedrennen van paard onder den man, nog een soort rennen, waarbij een man, twee paarden berijd, van het een op het andere springend.

Engeland is echter in den nieuweren tijd het land van de wedrennen bij uitnemendheid geworden. In 1780 werd door Lord Derby daar de z.g. Derby day ingesteld, nog altijd in geheel Europa de voornaamste wedren.

Te Epsom, een klein dorp, beroemd door zijn purgeerende zouten, was een zeer veel bezochte herberg, de Oakstavern. Die herberg werd

Sluiten