Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAGEN EN VISSCHEN.

De mensch heeft ten allen tijde, en oorspronkelijk wel steeds om zich te voeden, jacht gemaakt op dieren, zooals alle roofdieren op elkander of op andere. Maar die jacht animeerde zoo, en had op zichzelf, als mannelijke lichaamsoefening en vermaak, en om de emotie die ze meebrengt, zooveel bekoring, dat ook zij, die het niet behoefden te doen, zooals vorsten en edelen, al vroeg gingen jagen.

Het terrein, indien we ons daarop willen begeven, is dus alweer uitgestrekt, want er is bijna geen in vrijheid levend dier, waarop de mensch niet gejaagd heeft voor ontspanning en vermaak. Op het groote wild, leeuwen, tijgers enz., hebben vorsten en aanzienlijke personen van koning Assurnaszirhabal af tot Mr. Theodore Roosevelt toe jacht gemaakt, en het jagen op alle mogelijke söorten herten, hazen, otters, beren, zwijnen heeft altijd als een grootsch tijdverdrijf gegolden. Wij zouden dan ook maar te kiezen hebben tusschen tallooze afbeeldingen op miniaturen, schilderijen en prenten, wilden we hier een eenigszins volledig overzicht van de jacht in de kunst geven. Maar hoewel het reglementeeren van de jacht van later tijd is, en uit het landschap op veel afbeeldingen opgemaakt zou kunnen worden, dat het zomer is, vinden we bij schier elke soort van jagen, vóór of najaar, wanneer de jongen de hulp der ouders niet behoeven, genoemd als het seizoen, waarin het bij voorkeur werd gedaan. Wij zullen dus maar niet een enkele jacht, die wellichtook wel 's zomers werd beoefend, b.v. die op roofwild, hier bespreken en afbeelden, en alleen een uitzondering maken voor een vrijwel in onbruik geraakten vorm, die dikwijls mooi is afgebeeld: »de valkenjacht", omdat deze wel in het bijzonder gedurende het warme jaargetijde plaats vond.

De valkenjacht, d. w. z. de jacht op allerlei vogels door daartoe afgerichte en daarop losgelaten valken was al in overoude tijden in Azië bekend; in China en Japan tenminste 600 jaar voor Christus. Ook in Afrika komt ze veel voor en in Egypte wordt er nog aan gedaan.

In Europa moet al ongeveer in de 8ste eeuw van valkenjacht sprake zijn geweest Voor verschillende soorten vogels worden verschillende soorten van valken gebruikt Het vrouwtje is bij den valk grooter en sterker dan het mannetje. Het africhten van den valk was

Sluiten