Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloofd, zijnde een jachthoorn, met zilver beslagen, met een medaillon van St. Hubert, den schutspatroon van de woudsport. Eerst bieden dertig mannen zich aan, maar dat getal slinkt tot acht, wegens de vermaardheid van sommige der deelnemers, met wien niet elk het wagen durft zich te meten. Een van de mededingers van Loeksley, een der aliassen van Robin Hood, is Hubert, wiens overgrootvader »een lange boog spande bij Hastings." Scott laat deze sportslieden onder onaangename condities werken; dreigementen, smaad, onwil van de zijde van Prins John begeleiden hun schoten. Robin Hood verscheen nog lang als »nummër" bij de boogschuttersfeesten op het land.

Het boogschieten, dat blijkens veel van onze Oud-Hollandsche prenten ook hier te lande druk beoefend werd, bleef lang een geliefkoosde zomersport, en in Engeland zien we het in de 19e eeuw bij uitnemenheid als fashionable vermaak, ook door dames gebeuren. Het doel was vaak een houten vogel, maar er zijn ook variaties, en zoo zien we soms gekke poppen, waarin de volksfantasie spreekt, als zoodanig gebruiken. Bij de ruwe volksvermaken in de middeleeuwen was het doel niet zelden een levende vogel die vastgebonden was.

In George Eliot's Daniël Deronda komt een Archery Meeting van een aristocratisch gezelschap voor, waarbij verscheidene dames prijzen behalen. In het tijdperk, waarin dit verhaal ongeveer speelt, 1860—1870, is deze sport blijkbaar veel beoefend. Nicholson heeft dan ook zijn boogschutteres de crinoline-rok van het tweede keizerrijk aangetrokken.

De Japanners waren groote boogschutters.

Behalve het boogschieten is het schieten met buks of geweer een veel beoefende zomersport In Zuid-Duitschland, Oostenrijk en vooral Zwitserland zijn de Schützenfeste in de provinciën de mijlpalen van het zomerseizoen. Gottfried Keiler beschrijft er één in zijn »Das Fühnlein der Sieben Aufrechten" — en bijna elk die wel eens een zomer in een Duitsch dorp of stadje doorbracht, woonde er bij.

Van het schermen als sport valt niet veel op te merken. De kunst is natuurlijk oud, zoo oud als het gebruik van het zwaard. Tot voor korten tijd kon echter eer dan van een sport gesproken worden van een vak, een accomplishment — dat iemand van stand behoorde te verstaan. De Bourgeois Gentilhomme haastte zich het te leeren.

Sluiten