Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van buiten; geen kijkje binnen de muren wordt ons gegund. Dan is er een spel, dat met groote ballen over den grond naar een doelpaaltje wordt gegooid, en dat een beetje op kegelen lijkt; soms wordt het op een hellend vlak gedaan. Het klotsen dat op een prent van Ostade voorkomt, schijnt niet zoo algemeen te zijn geweest als kolven en beugelen; het laatste ziet men op de apen-prent van Van der Borcht. Het slaan geschiedde met een kort plakje. Het maliën, genoemd naar de »mail"-hamer, werd wel met, maar ook zonder den beugel gespeeld, en het kegelen geschiedde ook wel met drie kegels.

Het kolven schijnt bepaaldelijk een boerenspel te zijn geweest, ook het beugelen (waarvan de uitdrukking »het kan niet door den beugel" wel komt); het maliën was deftig. Beschrijvingen, zooals die welke Querido van het biljarten gaf: litteraire, ken ik van geen dezer spelen. WÈ&

Het woord cricket wordt in het jaar 1550 het eerst aangetroffen. Over den oorsprong is men het niet eens, waarschijnlijk heeft het niets met den »cricket" (krekel) te maken, doch is het spel genoemd naar den criquet, het stokje. Het spel, dat vroeger vooral door de lagere standen werd gespeeld, is evenals voetbal, onder de regeering van Edward IV door een verbod getroffen, omdat het't boogschieten te veel concurrentie aandeed. Rabelais noemt het als een der spelen van Gargantua.

In de bibliotheek van den koning van Engeland bevindt zich een handschrift » Ohronique d'Angleterre depuis Ethelherd jusqu'a Henry III" uit de 13de eeuw, waarop twee cricketers met bat en bal zijn voorgesteld. In de Bodleyan Library is een ander manuscript »Romance of the Good King Alexander" uit 1344, met cricketspelende monniken.

Het cricketspel, het zomerspel bij uitnemendheid, zal oorspronkelijk wel veel eenvoudiger zijn geweest, en eenvoudig met een knots of dikken tak en een bal gespeeld zijn.

Dat het spel in het begin van de 18de eeuw reeds zeer populair was, schijnt een versje van het jaar 1719 te bewijzen.

He was the prettiest fellow At football or at cricket At hunting chase, or nimble race How neatly he could prick it.

De regels van het cricketspel zijn het eerst in het openbaar vastgesteld in 1784 door een club, die te Hambledon, in Hampshire, was opgericht

Sluiten