Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„DB OUWE GBIEP"; ZILVEREN KAATSBAL IN 1794 GEWONNEN DOOB DE BEWONEBS VAN LIEVEN VBOUWEN PABOCHLE, FRIESLAND,

Kaets of min en heeft geen val, Sonder overgaenden bal.

ADRIAAN VAN DE VENNE (1589—1662), ILLUSTRATIE VOOR JACOB CATS: SPIEGEL VAN DEN OUDEN EN DEN NIEUWEN TIJD; GRAVURE (HOLLANDSCH).

Sluiten