Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen meedoen, zooals lawntennis, croquet, en de natuurlijker vrije omgang, waartoe deze aanleiding geven, brengt zeker een betere verhouding tusschen de sexen, dan een waarbij men elkaar niet anders ontmoet dan onder het licht van de balzaal, of, zooals dit voor niet langen tijd in Frankrijk was, eigenlijk nooit Andere soorten van sport bedrijven de meisjes meer op zichzelf, zooals het roeien — althans het eigenlijke wedstrijdroeien — en waarschijnlijk ook het crickettenWat het croquetspel aangaat dat is, zoover men kan nagaan, oorspronkelijk Fransen. Het woord kömt van croe, een kromme stok. Het spel werd in de 13de eeuw reeds in Languedoc gespeeld. Ongeveer in 1852 kwam het naar Ierland en van daar in 1856 in Engeland. Het heette ook wel jeu de la crosse of crosseria

Naar aanleiding van het deelnemen van geestelijken, bisschoppen van de Anglikaansche kerk en dominé's aan vossenjachten, heb ik over den priester als sportsman het een en ander gezegd.

W. S. Gilbert de reeds genoemde geestige librettist, die ook een voortreffelijke illustrator van zijn eigen dwaze verzen is, heeft het onderwerp op fantastische wijze behandeld in zijn »The Phantom Ouraté". Een bisschop die er vreeselijk tegen is, dat de hem ondergeschikte geestelijken aan wereldsche genoegens als schouwburgbezoek, sport, enz. deelnemen, maar zelf niet naar deze regels handelt vindt telkens, als hij om ^en pantomime zit te lachen, op straat stilstaat bij een poppenkast of een dansje meemaakt plotseling tegenover zich een dominé die hetzelfde doet: zijn geweten.

Het plaatje, dat Gilbert hierbij teekent geeft even iets van het stooten tegen den bal, maar die stoot is bij croquet zoo weinig uitgesproken, zoo weinig een lichaamsbeweging die zich afteekent dat men al tevreden moet zijn. De afbeeldingen van dit spel zijn dan ook schaarsch, schaarscher dan die van het verwante oude maliëen Een spel dat oud en niet lang geleden weer in eere gekomen is, is diabolo. Verder is er bilboquet, het balletje dat met een koord aan een stokje met een bakje vastzit en wordt uitgeworpen en opgevangen. Hendrik III van Frankrijk speelde het en in het l?irectoire groette men elkaar op deze wijza Die spelen zijn echter niet bepaald zomersch.

Sluiten